Uporablja ekonomija zastarela merila? Kakšna bi lahko bila nova?

Andrej Mertelj Spraševati sem se začel ob branju kriznih nasvetov ekonomistov in polemiki o rasti. Medtem ko en blok zagovarja rast, ki naj nas privede iz krize, drugi prav v nebrzdani rasti najde vzrok situaciji, v kateri smo danes in zagovarja krčenje porabe. Kriza je nedvomno posledica eksponentne rasti finančnega premoženja, ki je izgubilo podlago … Read more Uporablja ekonomija zastarela merila? Kakšna bi lahko bila nova?