28-2-2020: Obisk na CSD Kamnik in ovadba za kaljenje javnega miru

Dne 12.2.20 prejmem od CSD Kamnik vabilo na priznanje očetovstva dne 4.3.2020 Dne 24.2.2020 pa še vabilo za pogovore o stikih, odposlano 14.2.20. V njem me CSD vabi na pogovor dne 28.2.20 ob 11:00.   Začudi me, kako to, da naj bi se najprej pogovarjali o stikih, šele nato pa o mojem očetovstvu. Očitno nekdo hudo … Read more 28-2-2020: Obisk na CSD Kamnik in ovadba za kaljenje javnega miru

Časovnica sodnih postopkov

      <![if supportMisalignedColumns]><![endif]> Andrej Mertelj Maja Kladivar 09.07. 10.07. 20.07. 14.08. 14.08. 16.08. 22.08. 6.09. 25.09. 17.10. 23.10. 4.11. 7.11. 29.11. 11.12. 3.12. 5.12. 13.12. 17.12. 18.12. 26.12. 5.01. 6.01. 8.01. 13.01. 16.01. 23.01. 26.01. 4.02. 5.02. 14.02. 19.02. 02.03. 16.03. 16.03. 30.03. 3.04. 06.04. 8.04. … Skupno Karin&Maja Karin Škufca Sporazumna ločitev … Read more Časovnica sodnih postopkov