ORF.AT: Od garaže do borze

Ljubljanska borza - slika:24ur.com Ljubljanska borza, slika:24ur.com

Na Ljubljanski borzi so začele kotirati delnice družbe Datalab, ki je prvo slovensko podjetje s področja informacijske tehnologije na borzi. “Po 11 letih sanj smo z ekipo prišli od garaže do borze,” je povedal glavni izvršni direktor Datalaba Andrej Mertelj.
Visoko zastavljeni cilji
Kot je ob začetku kotacije pred Ljubljansko borzo dejal Mertelj, ki je obenem soustanovitelj podjetja in njegov 40-odstotni lastnik, bo podjetje s kotacijo na borzi pridobivalo ugled, ki jim bo pomagal rasti naprej. “V naslednjih treh letih želimo dobro pokriti regijo JV Evrope,” je še povedal Mertelj in dodal, da mala in srednja podjetja povsod po svetu za dobro opravljanje dela potrebujejo tudi dobro programsko opremo. Prepričan je, da so slovenska IT podjetja preveč plašna pri prodiranju na tuje trge. Začetni trgovalni tečaj znaša 93,9 evra, kolikor bo znašala cena delnic ob dokapitalizaciji, ki jo bo družba opravila konec julija. Datalab bo s pridobljenim svežim kapitalom med drugim financiral razvojne načrte, krepitev svojega tržnega deleža na trgih jugovzhodne Evrope in prevzeme.
Svež kapital za nadaljnji razvoj družbe
Ob napovedi kotacije Datalaba na borzi je Mertelj poudaril, da bo družba s kotacijo na borzi lahko prišla do svežega kapitala za nadaljnji razvoj svojega glavnega izdelka, poslovno informacijskega sistema Pantheon, ki ga uporablja več kot 4500 podjetij v devetih državah. V okviru začetka kotacije na borzi so se lastniki, precej delnic je tudi v lasti zaposlenih, dogovorili, da bodo vsi prodali med štiri in 30 odstotkov svojih delnic v obdobju 365 dni. Za borzno trgovanje bo tako na voljo med 15 in 20 odstotkov vseh delnic družbe. Datalab, ki zaposluje 75 ljudi, je v prvem polletju poslovnega leta 2008 (od 1. julija do 31. decembra 2008) ustvaril 1,11 milijona evrov prihodkov, čisti dobiček pa je znašal 27.231 evrov. V letu 2013 načrtuje približno 23 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov in 5,4 milijona evrov konsolidiranega dobička.
Mertelj namerava v obdobju med 30. junijem letos in 1. marcem 2009 prodati skupno 11.750 (eno četrtino svojega deleža) delnic družbe skladno z delničarskim sporazumom, ki bo objavljen po zaključevanju podpisovanja, z namenom zagotovitve likvidnosti delnice ter ureditve osebnega finančnega položaja. Prodaje niso povezane s stanjem podjetja DataLab ali notranjimi informacijami o podjetju. V primeru negativnih tržnih razmer lahko Mertelj prodajo opravi tudi v kasnejšem obdobju, oziroma od nje odstopi ali zmanjša, če tržna cena in/ali ostali prodajni pogoji ne dosegajo njegovih pričakovanj.

Leave a Comment