“Predporočna pogodba”

Pred poroko sva se s Karin precej pogovarjala o tem, kakšno naj bi bilo najino skupno življenje. Nekaj najpomembnejših misli sem zapisal v tekst, ki sva ga imenovala “predporočna pogodba” in naj bi bil osnovno vodilo najinega sobivanja, in ga poslal Karin v komentiranje. Nikoli ga ni. Pa tudi pogodbe nisva nikoli podpisala, saj je bila ta možnost zakonsko omogočena šele z aprilom 2019, midva pa sva se poročala oktobra 2018. Objavljam ga, ker sem na Forumih zasledil, da Karin trdi, da sem z njim zahteval da popolnoma prekine stike z materjo – kar je tako kot večina njenih trditev – popolna laž.

Otroci in vzgoja otrok

Otroke vzgajamo v duhu razsvetljenstva ter v upoštevanju slovenske in evropske tradicije.

Privzgajamo jim skromnost, delavne navade. Vzpodbujamo talente, spretnosti in zanimanja. Izobrazba je pomembna, enako široka razgledanost.

Internet ter drugi mediji so omejevani. Televizije doma nimamo.

Veto(?)

Finančna vprašanja

Z denarjem ravnamo skrbno in ga ne razmetavamo. Enako s časom in drugimi viri.

V kolikor zakonec svoj čas vloži v družino ali dom in so mu zaradi tega omejene možnosti pridobivanja denarja ga drugi z višjimi prejemki vzdržuje na primernem in zmernem standardu.

V kolikor se Mož mora preseliti zaradi službe ali drugih zadev, mu bodo Žena in Otroci sledili brez ugovorov in s pozitivno naravnanostjo. Vsi si bodo maksimalno prizadevali za vključitev v novo okolje.

Odnosi med zakoncema

Poroka je bilo zadnje dejanje otroštva in zato je materin input razumljiv. Po poroki pa se tašče ne bodo vmešavale in ne imele odločujočih ali močno vplivajočih mnenj pri zadevah družine.

Vsak od Zakoncev lahko zahteva da za pomembne zadeve diskusija poteka pisno. Namen pisne komunikacije je boljše podajanje stališč, možnost razmisleka na obeh straneh ter boljše razumevanje.

Zakonca se trudita ostajati zdrava, fit in urejena.

Leave a Comment