Zakaj sem podpisal peticijo za privatizacijo?

Mojo podporo peticiji najlažje pokažem na primeru, ki sem mu bil priča. Prijateljica je brezposelna in se preživlja s prekernimi deli. Do sedaj je večino časa živela na podpori družine, ki ji je raje dajala denar, kot pa vzgojo in zavijanje v vato, namesto preživetvenih sposobnosti. Leta 2008 so usahnili denarni tokovi v družino in dolce-vita je končana. Dolg na kreditni kartici, neplačani računi za Mobitel ter neplačano zdravstveno zavarovanje so rezultati. Njeno edino premoženje je bil manjši Mercedes. Ki pa ga je pijana razbila malce pred Silvestrovim. Popravilo 2000€, ki jih nima kje vzeti. Moj predlog je bil, da ga popravi in proda (ali raje proda kar takega) ter dobi nekaj denarja. Ampak ne bi prodala ali zamenjala za cenejšega »ker je tako fin avtek in itak ne bo dobila zanj pametne cene«. Na moje vprašanje, kako misli vrniti dolgove, je odgovor »ne vem, bo že nekako«. Projekcija prihodnosti je jasna: eden izmed dolžnikov bo šel v rubež slej, ko prej in čez nekaj mesecev bo ostala brez vsega (predvidevam, da tudi na priporočene pošte ne bo odgovarjala, saj je to neprijetno in »bo že kako«).

Zamenjajmo prijateljico s Slovenijo, avto z državnim premoženjem in Mobitel z zunanjimi kreditorji in  dobimo popolno paralelo. Verjetno bi 90% sodržavljanov takoj prepoznalo zmotnost in usodnost dekletovih razmišljanj in dejanj.  A če ta primer  projeciramo  na makro nivo,  pridemo do iracionalnih kolektivnih pričakovanj: da bo prišel od nekod mesija ali se bo pojavil čudež, še najraje pa oba, ki bosta rešila vse naše probleme.

A dosedanje mesije so mrtvorojena deteca, zadnji čudeži pa so se godili kakih 2000 let nazaj. Živimo v izredno volatilnem svetu kjer niti najbogatejše države niso več sposobne se zapirati v svoj svet (padec fiksiranja švicarja na evro navkljub škodi za njihovo gospodarstvo je zadnji dokaz). Slovenija s tekočo porabo še povečuje ogromen dolg, ki nam zajeda  proračun. Dolg, ki ga ne moremo poplačati v naslednjem desetletju in bomo zato morali znova in znova obnavljati kredite (beri prodajati državne obveznice). Dandanašnji so obresti nizke, denarja zaradi QE preveč a kljub temu komaj  odslalomiramo od vratc do vratc. A kaj se zgodi, ko bodo obresti začele rasti?

Pametno je torej, da v obdobju poplave poceni denarja in obetavnih investicijskih sentimentov vnovčimo to, kar se da in s tem zmanjšamo dolg. Če lahko danes, ob privatizaciji, s pametnimi pogajanji dosežemo višje cene od prvotno ponujenih (dejansko še nekako dihamo), je verjetnost, da bomo – ob povečani prisili prodajati – dosegli nižje cene od današnjih.

Pa da se ne razumemo narobe: nisem apriori proti državnemu premoženju. Dobro upravljano premoženje nosi blagostanje. Vendar je naš problem v tem, da premoženja ne upravljamo,  ampak ga pustimo, da kot garjav pes z razsutim imunskim sistemom teka okoli in gosti vsako bolho in metljaj, ki se ga prime. Če smo v sedmih letih samo na razliki prodajnih cen izgubili 10 mrd € smo poleg tega izgubili še vsaj kako milijardo skozi mrežna izčrpavanja (svetovanja, nepotrebnega zaposlovanja,  …).

S prodajo napajanje omrežij prepustimo novim lastnikom (če se jim bo splačalo), kar pomeni, da smo prihranili nekaj mrd € ter pridobili nekaj sto milijonov davka na dobiček in trošarin. V prihodnosti bo cena za slovenska podjetja nižja, saj je verjetna nadaljnja izguba kupne moči, kar se preko pričakovanih dobičkov zrcali na ceni podjetij.

Edini način ne-privatizirati je v temelju spremeniti slovensko gospodarsko policijo, tožilstvo in pravosodje ter vzpostaviti delujoče (in ne pro-forma) agencije za zaščito trga (UVK, ATVP, APEK, …). Ko bo to urejeno, bo postavljen predpogoj delujočemu državnemu lastništvu. Gospod premier bi lahko v preteklih 9 mesecih postavil nastavke takim spremembam in bi bila danes odločitev za ali proti privatizaciji bistveno lažja tudi za nas, ki razumemo vzrok/posledico ter delovanje gospodarstva.

In na koncu: res ne vem, zakaj bi po 25 letih slabega upravljanja prav sedaj prišlo do spremembe. Ne razumem tovarišev Mencingerja in Meseca, kje vidita drastično spremembo, ki bi spremenila tradicije. Ljudi bi morali presojati po dejanjih, ne besedah. Eden s svojimi preteklimi kaže prav nasprotno, za drugega pa ne vem, da bi razen soorganizacije političnih gibanj že kaj v življenju omembe vrednega naredil. So to bodoči gospodarski kapitani neprivatiziranega premoženja? Bodo to mogoče njihovi sinovi in strici? Rezultat lahko skoraj z gotovostjo ekstrapoliramo iz zgodovine.

Leave a Comment