Sre 24.11.2021: Odgovor na tožbo Francija in Mateje Škufca

Ker se spodobi in je prav, naj se najprej opravičim. Z besedami, ki jih slednja zahtevata v tožbi:

Andrej Mertelj se iskreno opravičujem Franciju in Mateji ŠKUFCA za razširjanje žaljivih in neresničnih izjav iz njunega osebnega in družinskega življenja ter za vse protipravne posege v njuno čast in dobro ime. 

Podpišem. Brez večjega premišljevanja. Zakaj?

Lahko da je kaka izjava na meji žaljivosti, osebno verjamem da gre bolj za neprijetnost. Stranski produkt hčere kot javne osebnosti, česar pa bi  po 14-letih njene kariere in javnega razkrivanja (tudi intime- Playboy, Plestenjak, razkrivanje “fanta leta” po medijih, …) z namenom doseganja popularnosti in monetizacije tudi že morala biti navajena. No free lunch…

Sem pa prepričan, prisegam in svečano izjavljam da je prav vsaka stvar, objavljena na teh straneh v podpoglavjih Karin Škufca (kjer sta se verjetno našla) po mojem najboljšem vedenju resnična in večina tudi dokazljiva. Vse družinske informacije sem izvedel bodisi od Karin, ali pripadnikov  ožje ali širše družine Škufca.  Kjer se je le dalo, sem podatke preveril, prav tako datume in sosledja.  Vse zapisano sem navzkrižno preveril s preko 4.000 strani Viber pogovorov, preko 500 strani epošte, finančnimi podatki in drugimi javnimi viri (npr. AJPES). Kjer se preveriti ni dalo, sem ravnal v dobri veri v slišano ter vključil navedke izključno v kolikor so zanje obstajali drugi indični dokazi. 

Pričakujem torej, da se mi dokaže ŽALJIVOST IN NERESNIČNOST v pravnem postopku. In ČE se mi bo to dokazalo, je torej zgornje, vnaprejšnje opravičilo na mestu. Če pa tega nisem vršil, potem se pa tudi nimam za kaj opravičevati in je zgornji tekst opravičila brezpredmeten.

Leave a Comment